آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

مجموعه آموزش‌های ویژه دبیران

دوره تخصصی آموزش بیولوژی کمپبل

دوره تخصصی آموزش بیولوژی کمپبل
با ارائه گواهی  «توانمندی آموزش بیولوژی کمپبل»  از خانه زیست شناسی و انجمن زیست شناسی ایران

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

هوش مصنوعی و خلاقیت در تدریس

هوش مصنوعی و خلاقیت در تدریس

۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰

بسته ۵ تایی کتاب سرطان امپراتور بیماریها

بسته ۵ تایی کتاب سرطان امپراتور بیماریها
با ۴۴۰ هزار تومان تخفیف / ویژه طرح اتحاد علیه سرطان

۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی دوازدهم ) با پاسخ بارم بندی شده شبیه ساز امتحان نهایی

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی دوازدهم ) با پاسخ بارم بندی شده شبیه ساز امتحان نهایی
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی یازدهم )

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی یازدهم )
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی دهم )

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( شیمی دهم )
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰

ارزشیابی مستمر زیست ۳ با پاسخ بارم بندی شده شبیه ساز امتحان نهایی

ارزشیابی مستمر زیست ۳ با پاسخ بارم بندی شده شبیه ساز امتحان نهایی
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( زیست شناسی یازدهم )

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( زیست شناسی یازدهم )
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( زیست شناسی دهم )

دوره کامل آزمون های ارزشیابی مستمر ( زیست شناسی دهم )
هر پک فروش برای 15 دانش آموز می باشد.

۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.