آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

مجموعه آموزش‌های دانش‌آموزی

ویدیو کتاب های زیست یازدهم

ویدیو کتاب های زیست یازدهم

۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش گیاه شناسی / 15 اردیبهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش بدن انسان دهم / 29 اردیبهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش بدن انسان یازدهم/12 خرداد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش ژنتیک ترکیبی/26 خرداد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش تنفس و فتوسنتز/ 2 تیر

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

ویدیو کتاب های زیست دهم

ویدیو کتاب های زیست دهم

۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه کنکوری های ۱۴۰۱ )

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه کنکوری های ۱۴۰۱ )

۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل، دوره فشرده

آموزش بیولوژی کمپبل، دوره فشرده
(ویژه آزمون اسفندماه - فقط دهمی ها و یازدهمی ها)

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰

این دوره فشرده مختص دانش پژوهانی است که بیولوژی کمپبل را با هدف شرکت در آزمون اسفندماه 1400 مطالعه می کنند.

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه مدارس سمپاد )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه مدارس سمپاد )
متوسطه اول/ پایه هفتم , هشتم و نهم

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول )
پایه هفتم, هشتم و نهم

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول )
المپیاد و کنکور

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول )
المپیاد و کنکور

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.