آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

مجموعه آموزش‌های دانش‌آموزی

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد
دوره های ۲۳-۲۴-۲۵

۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره چهارجلدی سلولهای بنیادی / منابع المپیاد

دوره چهارجلدی سلولهای بنیادی / منابع المپیاد
با تخفیف هفته پژوهش و ارسال رایگان

۶,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰

بانک تست بیولوژی کمپبل جلد دوم (۲۰۲۰)

بانک تست بیولوژی کمپبل جلد دوم (۲۰۲۰)

۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰

بانک تست بیولوژی کمپبل جلد اول (۲۰۲۰)

بانک تست بیولوژی کمپبل جلد اول (۲۰۲۰)

۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ویدئو کتاب تعاملی 1

ویدئو کتاب تعاملی 1

۰۰ ۰۰

آموزش جامع بیولوژی کمپبل

آموزش جامع بیولوژی کمپبل
شروع دوره از 24 شهریور

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ویژه ورودی های پایه دهم مدارس سمپاد کشور

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم
غیر حضوری

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول )
هفتم/هشتم/نهم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( متوسطه اول)
هفتم / هشتم / نهم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور ۱۴۰۱

زیست شناسی / کنکور ۱۴۰۱
۶ همایش جداگانه در ۶ هفته متفاوت

۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰

زیست شناسی  /  کنکور  ۱۴۰۱

زیست شناسی / کنکور ۱۴۰۱
همایش جانورشناسی/ 2 اردیبهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

ویدیو کتاب های زیست یازدهم

ویدیو کتاب های زیست یازدهم

۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش گیاه شناسی / 15 اردیبهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش بدن انسان دهم / 29 اردیبهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

زیست شناسی / کنکور 1401

زیست شناسی / کنکور 1401
همایش بدن انسان یازدهم/12 خرداد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.