آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

برای دانشجویان ، دبیران زیست‌شناسی و علاقمندان

با ارائه گواهی شرکت در دوره توسط انجمن زیست شناسی ایرانجهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

مسول سایت : نسترن اصغری

بعد از انجام مراحل ثبت نام  به هیچ عنوان امکان استرداد وجه وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر و مشاوره ۰۹۳۵۶۹۰۵۵۵۸

دوره آموزشی تکامل و بوم شناسی

با ارائه گواهی شرکت در دوره توسط انجمن زیست شناسی ایران


مدرس دوره: دکتر احسان حسینی

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ( البته تا سال 1402 ...!!! )

مدرس برجستۀ دروس  : بوم شناسی و تکامل  ، مبانی بوم شناسی  ، تالوفیت ها  ، بوم شناسی گیاهی پیشرفته ، فلور ایران ، جغرافیای گیاهی

کتاب ها:  1- ترجمه  سیستماتیک گیاهی سیمپسون ( جلد 1 و2 ) 

2-  انگلیسی برای نگارش مقالات پژوهشی  

عضویت در :   1- هیأت تحریریه فصلنامه رویش ( دانشگاه خوارزمی )

2- دستیار دبیر و داور نشریه علمی یافته های نوین در علوم زیستی  (ISC)


آنچه می آموزیم:

در این دوره به بررسی مفاهیم و اصول بوم شناسی و تکامل خواهیم پرداخت، مثال هایی از مطالعات بوم شناختی و مقالات مهم مرتبط با سرفصل های ارائه شده را بررسی خواهیم کرد و تلاش می کنیم درک بهتری از شکنندگی زیست کره (بیوسفر)، روابط پیچیده شکل دهنده به آن و رابطه بین زیست بوم و تکامل موجودات زنده پیدا کنیم.
سرفصل مطالب ارائه شده به شرح زیر است و هر سرفصل به همراه معرفی ادبیات موضوعی مرتبط با آن در دو جلسه 90 دقیقه ای ارائه خواهد شد.
1. تعریف بوم شناسی
2. انواع مطالعات بوم شناختی
3. اکوسیستم (بوم سازگان) و مفاهیم آن
4. لگام شناسی (سایبرنتیک) و سیستم های زنده
5. ثبات اکوسیستم
6. عوامل بوم شناختی و انواع آن
7. زنجیره غذایی و هرم های اکولوژیک
8. زیست کره (بیوسفر) و چرخه های بیوژئوشیمیایی
9. انتقال انرژی و تولید در اکوسیستم ها
10. جمعیت و منحنی بقا
11. هرم های بوم شناختی
12. اجتماعات زیستی، جوامع زیستی و ویژگی های آنها
13. تنوع زیستی و شاخص های آن
14. کنش های مشترک در جامعه زیستی
15. رقابت و اصل طرد رقابتی
16. توالی بوم شناختی و تحول در جوامع زیستی
17. مفاهیم گونه
18. تاریخچه و مفهوم تکامل
19. مکانیسم های تکامل
20. بوم شناسی و تکامل
 
منابع (برای مطالعه بیشتر):
1. یوجین پ. اودوم، 1390. شالوده بوم شناسی. ترجمه محمد جواد میمندی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران.
2. حسین آذرنیوند و محمد علی زارع چاهوکی، 1393. بوم شناسی مرتع. انتشارات دانشگاه تهران.
3. ارنست مایر، 1395. چیستی تکامل، ترجمه مهدی صادقی. نشر نی.
4. محمدرضا اردکانی، 1390. اکولوژی. انتشارات دانشگاه تهران.
5. Chapin, F.S., Matson, P.A., Mooney, H.A. and Vitousek, P.M., 2002. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer.
6. Juniper, T., 2019. The ecology book. Penguin Random House.

دکتر احسان حسینی PhD خود را در رشته سیستماتیک گیاهی از دانشگاه خوارزمی در سال 1395 گرفته است، به مدت 10 سال در دانشگاه خوارزمی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تدریس و تحقیق مشغول بوده و در ترجمه و تالیف 4 عنوان کتاب، 16 عنوان مقاله بین المللی و ملّی مشارکت داشته است. احسان حسینی به تاریخچه تکامل گیاهان، گیاهان دارویی و زراعی و همچنین رابطه دوسویه بین انسان و گیاه علاقه مند است.
 
 
 

برای دانشجویان ، دبیران زیست‌شناسی و علاقمندان
تاریخ شروع دوره: 16 اسفند

تعداد جلسات دوره: 25 جلسۀ یک ساعته

روز و ساعت برگزاری دوره: چهارشنبه ها ساعت 19 تا 21

نوع برگزاری دوره: آنلاین

موسسه برگزارکننده: خانه زیست شناسی و اتحاد زیست شناسان ایران و انجمن زیست شناسی

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.