آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه کنکوری های ۱۴۰۱ )جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

 ظرفیت تکمیل

مدرس: آقای مصطفی  پویان

مدیر خانه زیست شناسی

سرفصل های دوره 

جلسه اول :  چکیده  فصل های 12 و 13 کمپبل /  میتوز و میوز  /  بررسی نمونه سوال کنکوری

جلسه دوم:  چکیده فصل های  16 و17 کمپبل /  همانند سازی DNA /  بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه سوم:  چکیده فصل های 17 و 18 کمپبل / رونویسی و ترجمه / بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه چهارم:  چکیده  فصل های 36 و 37 کمپبل / جذب و انتقال در گیاهان/ بررسی نمونه سولات  کنکوری

جلسه پنجم:  چکیده  فصل 38 کمپبل /  تولیدمثل در گیاهان/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه ششم: چکیده  فصل 10 کمپبل  / فتوسنتز و چرخه کالوین/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه هفتم:  چکیده  فصل های 8  و 9 / کمپبل تنفس سلولی و چرخه کالوین/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه هشتم:  چکیده  فصل  41 کمپبل  / گوارش/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه نهم:  چکیده فصل 42 کمپبل /  قلب/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه دهم:  چکیده  فصل های 48 و 49 / کمپبل تنظیم عصبی /  بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه یازدهم :  چکیده فصل های 49 و 50 /  کمپبل حواس/ بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه دوازدهم:  چکیده  فصل های 50 کمپبل /  حرکت / بررسی  نمونه سوالات کنکوری

جلسه سیزدهم:  چکیده فصل  43 کمپبل  / سیستم ایمنی / بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه چهاردهم:  چکیده  فصل  46 کمپبل  / تولید مثل / بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه پانزدهم:  مفاهیم ژنتیک فصل 14 و 15 /  بررسی نمونه سوالات کنکوری

جلسه  شانزدهم:  چکیده  فصل 19 و 20 کمپبل /  زیست فناوری / بررسی نمونه سوالات کنکوری

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه کنکوری های ۱۴۰۱ )
تاریخ شروع دوره: ۳۰ دیماه

تعداد جلسات دوره: ۸ هفته ۱۶ جلسه

روز و ساعت برگزاری دوره: پنجشنبه ها ۱۸ تا ۲۱

نوع برگزاری دوره: آنلاین

موسسه برگزارکننده: خانه زیست شناسی

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.