شیمی ( ۱) /پایه دهم
کتاب درسی زیر ذره بین

مشخصات کتاب
مولف: افشین یزدان شناس

ناشر: کاپ/ زیر ذره بین

سال انتشار: ۱۴۰۰