سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد اول (رنگی)

مشخصات کتاب
ناشر: خانه زیست شناسی

مولف: مایکل جی. سیمپسون

مترجم: دکتر فرخ قهرمانی نژاد