سلول های بنیادی جلد چهارم مهندسی بافت

مشخصات کتاب
ناشر: خانه زیست شناسی

مولف: دکتر حسین بهاروند

تعداد صفحات: ۲۵۶