انتشارات خانه زیست شناسی

ژنتیک مولکولی واتسون جلد اول
جلد اول

مشخصات کتاب
مولف: جیمز واتسون و همکاران

مترجم: گروه مترجمان خانه زیست شناسی

ناشر: خانه زیست شناسی

سال انتشار: 1399


برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.