رسانه خانۀ زیست شناسی

بررسی کلی موضوعات مطرح شده در کتاب بیولوژی کمپبل

۱۷ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بررسی کلی موضوعات مطرح شده در کتاب بیولوژی کمپبل

شاید مهمترین دلیل جذابیت کتاب بیولوژی کمپبل برای دبیران زیست شناسی و توصیه این کتاب به دانش پژوهان، چینش استادانه سرفصل های این کتاب باشد.
 
پروفسور کمپبل با الگوبرداری از کتاب بزرگ لایف (که حدودا 20 سال قدمت بیشتری نسبت به کمپبل دارد)، و نیز آزمونهای AP Biology (که در مقاله ای جداگانه به این آزمون بین المللی خواهیم پرداخت)، موضوع های مورد بحث در کتاب را به صورت زیر دسته بندی کرد:
 
بخش اول کتاب با عنوان شیمی حیات (The Chemistry Of Life)، شامل فصل های دوم تا پنجم کتاب می‌شود. در این بخش، نویسنده به ترکیبات شیمیایی موجود در ساختار جانداران می پردازد.
نقش آب در حیات، به عنوان مهمترین فاکتور تشکیل حیات در زمین و نیز بستر واکنش های شیمیایی درون سلول، در فصلی جداگانه در این بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نقش اتم کربن و درشت مولکولهای زیستی نیز در این بخش بررسی شده است.

بخش دوم کتاب به سلول می پردازد (The Cell): شامل فصلهای 6 تا 12
در این بخش به درون سلول سفر می‌کنیم و ضمن بررسی دقیق اندامک های غشادار سلول، به جزییات دقیق تر متابولیسم، تنفس سلولی و فتوسنتز می‌رسیم. چرخه سلولی نیز در این بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

در بخش سوم، بیولوژی کمپبل به موضوع مهم ژنتیک می پردازد (Genetics).
در فصل های 13 تا 21 به طور مفصل و در جزییات کامل، به موضوع ژنتیک مندلی و مولکولی و نیز بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک پرداخته می شود.

مکانیسم تکامل (Mechanisms of Evolution) در بخش چهارم و در فصلهای 22 تا 25 مورد بحث قرار گرفته است. پروفسور کمپبل با ظرافت خاصی این فصل ها را کنار هم چیده است. مایکل کاین در نوشتن این بخش و بخش پنجم، همکار اصلی نیل کمپبل بوده است.

تاریخچه تکامل و تنوع زیستی(The Evolutionary History of Biological Diversity) در فصل های 26 تا 34 و در بخش پنجم کتاب، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. فصل های چالش برانگیز و جذاب.

ساختار و عمل گیاهان (Plant Form and Function) در بخش شش و ساختار و عمل جانوران (Animal Form and Function) در بخش هفتم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این بخش ها
در کنار پروفسور کمپبل، مطالبی روان، قابل فهم و جذاب را تقدیم به خوانندگان خود کرده اند. اوج هنر آموزشی و نویسندگی تیم مولفان کتاب بیواوژی کمپبل، در بخش آخر و در موضوع اکولوژی خلاصه می‌شود. فصلهایی که قطعا پس از مطالعه آنها و به پایان رساندن کتاب خاطره ای ماندگار در ذهنتان نقش خواهد بست.

به قلم:
مصطفی پویان
مدیر گروه ترجمه و ویراستار
کتاب بیولوژی کمپبل


مطالب مرتبط

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.